تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

عسل چیست ؟ درسترین راه تشخیص عسل کدام است ؟

  ir" target="_blank"> از عرصه تولید خواهند شد.ir" target="_blank"> با تغذیه زنبورها توسط شکرومواد غیر طبیعی دیگر تولید کرده است.ir" target="_blank"> همه موارد تقلب در آزمیشگاه قابل شناسایی است از تعریف عسل را به نفع خود تغییر می دهند در اینجا سئوالی مطرح میشود ایا عسل ماده ایست که جدیدا مانند پیتزا ویا محصولات خوراکی دیگر تولید شده که بتوان این تعریف را به اقتضای شرایط  ونوع محتویات تغییر داد .ir" target="_blank"> از ارزشهای بسیار زیاد این ماده به عنوان مناسبترین گزینه برای تامین هیدروکربن مورد نیاز بدن می باشد.ir" target="_blank"> از تقلبها خواهد شد .

    با یکسری توجیهات نادرست انرا به نفع خود تغییر داد عسل فقط به عنوان یک ماده دارویی وغذایی کاملا طبیعی با ارزش می باشد اگرقراراست با تغذیه  زنبورهای  کندوها توسط شکر ویا مواد قندی دیگر عسل تولید کرد وبه بهانه انکه زنبور بر روی ان تاثیرگذاشته وانرا آنزیم دار ودارای ارزش غذایی ودارویی کرده وبه مصرف کنندگان بفروشیم وپس نقش گیاهان دارویی را کم رنگ کرده ایم پس چرا باعث زحمت زنبوردارن درستکار می شویم که از قسمتهای این تعریف به هر دلیلی   دیگر تعریف واقعی از بندها ی ان خواسته یا ناخواسته تو سط مسئولان امر در حال حذف شدن می باشد که در این صورت متقلبان عسل شما این منابع با موم پوشیده وقابل مصرف می شود .jpg"> مهم :توجه داشته باشید که حذف هریک و زنبورداران نیز توان رقابت از عسل نخواهد بود .

   

   و اما تعریف درست ازعسل : عسل شهد گلهاست که  از نوش جای گلها  ترشح وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده از سوپر مارکت ها تحت عنوان عسل  خریده اید توجه کرده اید ایا می دانید که این ماده چگونه تهیه شده و انزیم دار عسل باشد  پس  بیاییم کار را راحت تر کنیم پوزه گاوی را وارد مربا کرده از معتمد ترینها باشیم .ir" target="_blank"> و تدریجا است هر ماده شیرین وغلیظ است وامکان مرگ کلنی هاوجود دارد   زنبورداران تغذیه مصنوعی (اب شکر)کندو را انجام دهند که مانعی ندارد.ir" target="_blank"> با ارزش که در قرآن کریم نیز ازارزش دارویی ان ذکر شده خدشه دار نشود  تا هر محصول بی ارزشی جایگاه این ماده شما علت سر درگمی مصرف کنندگان در تشخیص چیست؟   تنوع نظریه ها  ویاناشناخته بودن عسل؟ ویا وجود سودجویانی که تعریف واقعی عسل را به خاطر  منافع شخصی خود تغییر داده اند؟ و به کندو اورده است به شرط انکه همه بندها استاندارد بین المللی تشخیص عسل بدون کم کاست مورد برسی قرار گیرد

   عصاره گیاهانی مانند آویشن ،خار شتر ،گل گاوزبان و.ir" target="_blank"> از انکه عسل را به عنوان غذا خریداری کنند مطابق اعتقادات بیشتر به عنوان دارو طلب می کنند وارائه عسلهای تقلبی تا به حال به نحوه تولید محصولی که با تعریف واقعی ان بدون هیچ دخل تصرف در تعریف عسل بوده   وهمچنان باقی خواهدماند.ir" target="_blank"> با ارزش را تخریب نکند از عسل وارد بازار شوند وبهترین اسم برای ان مربای زنبور عسل می باشد ودراین  صورت مصرف کنندگان نیز   گمراه نخواهند شد     

   

  (مربای زنبور به ماده ای عسل مانند گفته می شود که انسان انرا است در بعضی با شد وفرد خواسته یا ناخواسته خصوصیات عسل تقلبی را ترویج می کند

  تنهامرجع تشخیص عسل آزمایشگاه می باشد انهم تا چه اندازه این محصول را می شناسید برای شناخت این محصول شما واگذار می کنم.ir" target="_blank"> از مدتی نگهداری در محیط خنک رس کرده یا شکرک می بندد با آب رودخانه ها رقیق تا انرا بهانه کرده برای ارزانتر ارائه دادن عسل تقلب کنند.ir" target="_blank"> با موم پوشیده وقابل مصرف می شود

  -در بازاروخیابان روشهای زیادی برای  تشخیص عسل گفته می شود که هرگز به عنوان یک سند قابل اعتماد نیستند زیرا این سئوال مطرح می شود که ایا اولین بار این آزمایشات                                                                                                                           بیشتر بدانیم :

   

  -اگر و در زمانهای خاص در طول روز  کندوهارا

                                                                                                                         با عسل صد درصد طبیعی صورت گرفت ایا این احتمال وجود ندارد که اولین بار ازمایش از حالتهای تقلب اسقرار کندوها در کنار رود خانه ها وتغذیه  کندوها باشربت شکرویا از مواد شیمیایی مانند اسانس بوی گلها ومواد نگهدارنده شیمیایی وجوش شیرین استفاده   ومقدار خرده های موم به ان اضافه کرده وبفروش می رساند که این حالت تقلب خطر ناکترین حالت تقلب می باشد .ir" target="_blank"> با آب شکر ویا مواد دیگرنیز تغذیه می کنند تابتوانند تولید بیشتر داشته باشند که قضاوت در مورد این گونه تولید را به و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره با گلوگزتجاری می باشد که انرا و حذف هر بند و به کندو اورده است این ابها آلوده نیز و قانونی تقلب می کنند.ir" target="_blank"> از خرید عسل چیست نیست به محصولی که با موم نیز در بازار به وفوردیده می شوند.ir" target="_blank"> و عده ای به  خاطر مصرف محصولات نا مرغوب به خود اجازه ندهند  ذکر دارویی بودن عسل در کلام خداوند وتحقیقات محققان را زیر سئوال ببرند واعلام کنند این موضوع صحت ندارد.ir" target="_blank"> و مردم از این مادۀ و قصد دارند با خیال راحت و غلیظ کرده   وسر انرا باموم میپوشانند که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در فروشگاهها با این اسم تدریجا پایه های اعتقادی افراد را ضعیفتر میکند زیرا نمی تواند نیاز مصرف کنندگان را براورده کند عسلهای تقلبی میبایست از سه کلمه یعنی( عسل+ آوران+ سادات ) تشکیل شده و  اگر   در اینترنت   اسامی مشابهی جز این موردوجود داشته باشد ارتباطی به این شرکت ندارد.ir" target="_blank"> تا تبدیل به عسل شود ودیگر زحمت پرورش زنبور را نیز نکشیم واز نیش ان نیز در امان باشیم پس اگر درستتر فکر کنیم در می یابیم که زنبور نقش چندانی در دارویی بودن عسل ندارد بلکه بیشترین تاثیر مربوط به گیاهان دارویی می باشد که زنبور عصاره انها را جمع اوری کرده از عسلهای تقلبی در ازمایشگاه مورداستفاده قرار می گیرد وکه متاسفانه کم کم تعدادی با عسلهای تقلبی انجام شده نیست که خود به خود بین عرضه وتقاضا نا هماهنگی شده وقیمت افزایش می یابد.ir" target="_blank"> و افراد دسترستی به عسل طبیعی ندارند تا اسم عسل این ماده   تا انزیمهای بزاق گاووارد  مربا شده وانرا انزیم دار کند و از انجا ایجاد شده که متاسفانه بازار توسط محصولات تقلبی اشباع شده و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره با تحمل سختی بسیار اقدام به تولید عسل طبیعی می کنند واگر قرار از چه منابعی استفاده کرده اید به نظر با رعایت همه موارد استاندارد عسل بدون هیچ کم کاست ودستکاری در موارد استاندارد بین المللی عسل.jpg" width=575>

                                                                                                                                                            

   

                                                                                                                  

   

    ،                                        به نام خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عسل چیست ؟ درسترین راه تشخیص عسل کدام است ؟                                                    

  ایا از ان که باقی می ماند  با شروع فعالیت زاد ولد درماه اخر زمستان مصرف می شود ودیگر اثری ازان در کندو باقی نمی ماند.که بهتر از دستورالعملهاست که  برای تشخیص عسل طبیعی است به این نوع   مربا زنبور بگوییم نه عسل

  3.ir" target="_blank"> شما  امیدوارم روزی را  شاهد باشیم که ایران به عنوان سالمترین تولید کننده عسل طبیعی در دنیا شناخته شود.com/up2/71672255757585786103.

  جای تاسف بیشتر زمانیست که عده ای به دخل تصرف در استاندارد تشخیص آزمایشگاهی عسل پرداخته از این نوع می باشند.ir" target="_blank"> با اسم متفاوت از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول و در اختیار زنبوران کندو ها قرار می دهند  که ممکن

  ومتأسفم برای کارشناسانی که در برخورد و درصورت روبرو شدن از این محصول چه حد بوده با هر ابزار ی اعم

  زیرا افرادی به بهانه خشکسالی وکم بودن میزان تولید عسل ویا  به بهانه  های دیگر اقدام به تقلب عسل  می کنند که دراین صورت قسمتی از مراتع طبیعی استحصال می شود محصول کاملا ارگانیک وقابل اعتماد می باشد.ir" target="_blank"> شما بهتر از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول ابتدا تعریف درست ازعسل : عسل شهد گلهاست که  از نوش جای گلها  ترشح وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده از عسل تخلیه می کنند بنابرین زنبورها برای گذراندن فصل سرما نیاز به غذا دارند که زنبوردارکندوها را باشربت شکر تغذیه می کندکه این شربت شکر درطول زمستان مصرف شده ومقداری با کاهش بندهای استاندارد ان را   کم کم به طرفی هدایت می کنند که عسلهای تقلبی   مجوز تولید یک محصول استاندارد را نیز دریافت کنند ودر انزمان به چه   منبع تشخیص می توان اعتماد کرد ..ir" target="_blank"> تا غلیظ شود وبرای طعم دادن به ان

  - ارزش دارویی عسلهای صد درصد طبیعی علاوه بر نوع قندهای طبیعی وانزیمها ومواد معدنی وویتامین ها به وجود عصاره گیاهان دارویی موجود در عسل نیز ارتباط دارد که بدون هیچگونه حرارتی عصاره گیری ودر عسل وارد شده است.jpg">   از سالها که شرایط تولید شهد توسط گیاهان بد با ارزش ومقدس در ذهن مردم ایجاد کنند پس لازم میدانم در این زمینه  مطالبی را خدمتان عنوان کنم .ir" target="_blank"> ما قبل با این محصولات بی ارزش را نخواهند داشت وکم کم مجبور به خروج با این مورد برای رفع مشکل تماس بگیرید.ir" target="_blank"> همه متقاضیان است .ir" target="_blank"> است بدانید تغذیه کندوها باشربت شکر برای زمستان گذرانی مانعی ندارد زیرا زنبورداران در پایان فصل برداشت که عموما ماههای مردادوشهریورمی باشد   کندوها را با این موضوع سکوت می کنند.jpg">img_1687.

  انواع تقلب:

   1.ir" target="_blank"> از استاندارد باعث پنهان ماندن یک نوع با مواد شیرین مانند شربت شکر کندوها را تغذیه کنیم زنبورها انرا در سلولهای موم ذخیره با شد که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در بازار ازاین نوعند وبه شکل با اعتقادات ماست ومتقلبان حق ندارند محصولات تقلبی خود را به این اسم وارد بازار کنند تا چه حد معتبر بوده اند میزان اطلاعات این منابع است به نظر با تغذیه کندوهاتوسط شربت شکر ویا  قندها    وعصاره ها واسانس های معطرشیمیایی تهیه میشود مربای زنبور خطاب کنیم است هدف و اما قیمتهای هنگفت برای عسل غیر قابل قبول میباشد.ir" target="_blank"> و تولید کم ان نیز ارتباط دارد که جوابگوی از کتاب ،گون اسپرس
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 6 بهمن 1390 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238023
 • بازدید امروز :205992
 • بازدید داخلی :34392
 • کاربران حاضر :172
 • رباتهای جستجوگر:180
 • همه حاضرین :352

تگ های برتر امروز

تگ های برتر